This Forum is Currently Locked – Access is Read Only
You must be logged in to post Login


Lost Your Password?

Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

Procedura de distrugere a documentelor din farmacie

No Tags
UserPost

12:59 pm
January 31, 2013


Simona

Cluj-Napoca

Moderator

posts 727

CF Constanta a emis procedura de arhivare precum si un nomenclator arhivistic foarte util.

2:25 pm
August 15, 2011


hagrid

GuestMajoritatea colegilor sunt,banuiesc,in concediu(fericitii/-ele!!),am sa incerc eu:

1.CASA DE MARCAT

-role jurnal-2 ani de la data inchiderii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite

-raport fiscal de inchidere zilnica-5 ani

-registrul de inregistrare a operatiunilor efectuate in perioada de nefunctionare a casei de marcat-10 ani

                                                               (OUG 28/1999 actualizata)

2.DOCUMENTE FINANCIAR-CONTABILE (aici intra,conform normelor de aplicare ale contractului-cadru,si prescriptiile pentru medicamente compensate si gratuite)

 

"51. Termenul de păstrare a statelor de salarii este de 50 de ani, iar termenul de păstrare a registrelor și a documentelor justificative și contabile este de 10 ani cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu excepția celor prevăzute la pct. 52, 53 și 54.
52. Facturile aferente bunurilor de capital, respectiv bunurilor imobile, care stau la baza determinării taxei pe valoarea adăugată deductibile pentru persoanele impozabile cu regim mixt și persoanele parțial impozabile în conformitate cu prevederile Codului fiscal, se vor păstra conform termenului prevăzut la art. 149 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
53. Documentele prevăzute în anexa nr. 4 se pot păstra pe o perioadă de numai 5 ani dacă necesitățile proprii ale unității nu impun păstrarea acestora pe o perioadă de timp mai mare.
54. Documentele financiar-contabile care atestă proveniența unor bunuri cu durată de viață mai mare de 10 ani se păstrează, de regulă, pe o perioadă de timp mai mare, respectiv pe perioada de utilizare a bunurilor.
ANEXA Nr. 4
D O C U M E N T E L E F I N A N C I A R – C O N TA B I L E
care se păstrează timp de 5 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite in arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată
1. Notă de recepție și constatare de diferențe 
2. Bon de primire în consignație 
3. Bon de predare, transfer, restituire 
4. Bon de consum 
5. — Bon de consum (colectiv) 
6. — Fișă limită de consum 
7. Dispoziție de livrare 
8. Fișă de magazie 
9. — Fișă de magazie (cu două unități de măsură) 
10. Listă de inventariere 
11. — Listă de inventariere 
12. — Listă de inventariere (pentru gestiuni global-valorice) 
13. Chitanță 
14. — Chitanță pentru operațiuni în valută 
15. Dispoziție de plată/încasare către casierie 
16. Decont pentru operațiuni în participație 
17. Ordin de deplasare (delegație) 
18. — Ordin de deplasare (delegație) în străinătate (transporturi internaționale) 
19. Decont de cheltuieli (pentru deplasări externe) 
20. — Decont de cheltuieli valutare (transporturi internaționale) 
21. Notă de debitare-creditare 
22. Extras de cont 
23. Borderou de primire a obiectelor în consignație 
24. Borderou de ieșire a obiectelor în consignație 
25. Jurnal privind operațiuni diverse (pentru conturi sintetice) 
26. Fișă de cont pentru operațiuni diverse 
27. — Fișă de cont pentru operațiuni diverse (în valută și în lei) 
28. Document cumulativ 
29. — Document cumulativ 
30. Decizie de imputare 
31. — Angajament de plată
56. Arhivarea documentelor justificative și contabile se face
în conformitate cu prevederile legale și cu următoarele reguli
generale:
— documentele se grupează în dosare, numerotate, șnuruite
și parafate;
— gruparea documentelor în dosare se face cronologic și
sistematic, în cadrul fiecărui exercițiu financiar la care se referă
acestea. În cazul fuziunii sau al lichidării societății, documentele
aferente acestei perioade se arhivează separat;
— dosarele conținând documente justificative și contabile se
păstrează în spații amenajate în acest scop, asigurate împotriva
degradării, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de
prevenire a incendiilor;
— evidența documentelor la arhivă se ține cu ajutorul
Registrului de evidență, potrivit legii, în care sunt consemnate
dosarele și documentele intrate în arhivă, precum și mișcarea
acestora în decursul timpului.
57. Eliminarea din arhivă a documentelor al căror termen
legal de păstrare a expirat se face de către o comisie, sub
conducerea administratorului sau a ordonatorului de credite,
după caz. În această situație se întocmește un proces-verbal și
se consemnează scăderea documentelor eliminate din Registrul
de evidență al arhivei."
                                                                (OMEF 3512/2008)
 
Nu am gasit  nicaieri specificat in mod expres termenul de pastrare pentru prescriptii medicale.
Personal,consider de bun simt un termen de un an pentru PRF si  psihotrope (TAB III),presupunand,pentru cele din urma,ca farmacia dispune de sistem informatic.
Sper sa-ti fie de ajutor!

 

10:24 am
August 14, 2011


alinuzaop

brasov

Member

posts 9

Chiar nu stie nimeni cat tebuie pastrate retetele , facturile si nirurile , rolele de la casa de marcat si alte documente necesare desfasurarii activitatii de farmacie? Cum se pot distruge ? Este necesara vreo aprobare de la Arhivele Nationale sau pur si simplu se pot arunca…?

7:20 pm
August 3, 2011


alinuzaop

brasov

Member

posts 9

Puteti sa postati o procedura privind distrugerea documentelor din farmacie ( role casa de marcat, retete, monetare, facturi…etc).Cat timp trebuie pastrate si in ce mod se pot distruge ( trebuie ceva aprobari speciale ).

Multumesc.

No Tags

About the Pharmainfo Forum

Forum Timezone: UTC 3

Most Users Ever Online: 87

Currently Online:
2 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Forum Stats:

Groups: 1
Forums: 1
Topics: 52
Posts: 682

Membership:

There are 522 Members
There have been 5 Guests

There is 1 Admin
There is 1 Moderator

Top Posters:

Andrada – 1222
ecoline – 53
alinuzaop – 9
maria – 8
criss80 – 6
Georgiana Buzduga – 4

Recent New Members: vlad.t, Carmenpopa, guturai, Steve Works, laura22, myriam

Administrators: admin (10 Posts)

Moderators: Simona (727 Posts)